Oštěpek

Po přidání mezofilních kultur se mléko  sýří při teplotě 32 - 34°C, takovou dávkou syřidla, aby se srazilo za 30 - 35 minut. Sražená sýřenina se pokrájí a drobí na velikost hrášku až obilného zrna. Po rozdrobení se odebírá syrovátka a k zrnu se přidává teplá voda, aby směs měla teplotu 34°C. Po přídavku vody se nechá sýřenina asi 20 minut v klidu. Pak se sýřenina stlačí v hrudku a hněte. Rozdrobuje a vtlačuje do odměrky podle velikosti oštěpku. Syrovátka, dříve odebraná, se zahřívá na 50 - 60°C. Slouží k tomu, aby se v ní sýr po vyjmutí z odměrky dále hnětal a vytlačováním zbavoval syrovátky. Po vyhnětení syrovátky se ponořuje do teplé vody (60°C) a stále hněte, aby všechna přebytečná syrovátky vytekla.

Jakmile je sýrová hmota tvárlivá, vkládá se do různých dřevěných forem. Zformovaný sýr se vkládá do 18 - 20 % solné lázně na 24 hodin. Po vysolení se sýr vkládá do pláten a v kolibě se zavěsí pod střechu, kde se několik dnů udí.